Ο Ερντογκάν είναι ντονμές σαμπαταϊστής καί παίζει θέτρο πως τάχα έχει κόντρα με το Ισραήλ!

Musa’nın Çocukları Tayyip ve Emine
Οι ίδιοι οι Τούρκοι γράφουν πως ο Ερντοαν καί η γυναίκα του είναι … Μουσανίν Τσοτζουκλαρί, ΕΒΡΑΙΟΙ

Ο Ερντοαν είναι ντονμές σαμπαταϊστής καί παίζει θέτρο πως τάχα έχει κόντρα με το Ισραήλ. Ο γιός του κάνει μπίζνες με τα πετρέλαια τού εβραϊκού ΙΣΙΣ…

Tayyip Erdoğan’ın gerçek yüzü – Yahudi Erdoğan

Tayyip Erdoğan Yahudi mi, şeriatçı mı?

http://www.hurriyet.com.tr/tayyip-erdogan-yahudi-mi…

http://www.hurriyet.com.tr/tayyip-erdogan-yahudi-mi-seriatci-mi-6548515

Εβραιόπουλο καί ο Bülent Arınç. Οι Τούρκοι το γράφουν.

http://sabetaysevi.blogspot.de/…/bulent-arnc-da…

Εβαριόπουλο καί ο Νταβούτολού
Ahmet Davutoğlu da Kripto Yahudi mi? Türkiye’deki Karaim Yahudileri kimler?

http://gercekakparti.blogspot.de/…/ahmet-davutoglu-da…

TURKEY PRESIDENT ERDOGAN IS A ‘JEWISH’ PRESIDENT

http://www.inspiretochangeworld.com/2015/11/turkey-president-erdogan-is-a-jewish-president/

Ρε κάνας Τούρκος υπάρχει στην τουρκική κυβέρνηση?!

https://www.youtube.com/watch?v=5505L_x7ZQU