Οἱ ἀποστᾷτες ἑβραῖοι (οἱ ἄθεοι σιωνιστὲς τῃς Φεντερασιὼν Θεσσαλονίκης, καὶ ῥεμάλια τύπου Μπεναρόγια κλπ), ἵδρυσαν τὸ Κουμμουνηστικὸ Κῶμα!

Τότε καὶ Τώρα. Τὸ ἑλληνικὸν θέατρον τοῦ Παραλόγου ἀπὸ παλῃὰ. (Βρὲ, τὶ πάω καὶ θυμᾷμαι).
*

–του Πατέρα Απόστολου Γκάτσια

Οἱ ἀποστᾷτες ἑβραῖοι (οἱ ἄθεοι σιωνιστὲς τῃς Φεντερασιὼν Θεσσαλονίκης, καὶ ῥεμάλια τύπου Μπεναρόγια κλπ), ἵδρυσαν τὸ Κουμμουνηστικὸ Κῶμα, (ὀρθὴ ἡ σωστογραφία), ἐνέχον βεβαίως τὶς ἀντιθέσεις τῆς μασσωνίας ἐξ ἀρχῆς.

Ὑπῆρχαν τὰ ὄργανα τῆς Γαλλικῆς Μασσωνίας μέσα του, (οἱ διεθνιστὲς, τροτσκυστὲς, λενινιστὲς, πχιόνια τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, ὄργανα τῶν τραπεζιτῶν, νῦν εὐρωπαϊσταί κλπ) καὶ οἱ ὑποταγμένοι στὴν Ἀγγλικὴ Μασσωνία, (σκληροπυρηνικοὶ, σταλινιστὲς). Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνέκαθεν φαγωμάρα τους.

Τὸ 1936 κουμμᾶντο ἔκαναν οἱ κουμμουνο-ῥουφχιᾶνοι τῆς ἀγγλικῆς μασσωνίας – οἱ σταλινικοὶ, καὶ πῇραν μιὰ ἐντολὴ ἀπὸ τὴν μαμὰ. Νὰ στῄσουν μιὰ προσπάθεια Πραξικοπήματος ὥστε νὰ λάβῃ ἀφορμὴ ὁ κύριος Τίποτας, ὁ Βατραχοειδὴς Νᾶνος, ἐπίσης ὄργανο τῆς Ἀγγλικῆς Μασσωνίας, (Στοὰ Ἡσίοδος), ὁ Μικρὸς Ἄνθρωπος. Καὶ τὴν ἔλαβεν.

Προηγουμένως, ὁ τουρκο-λάτρης καὶ γερμανό-φιλος Τίποτας, εἶχε βέβαια τὴν ἐντολὴ, ἀπὸ τὸ ἐγκαθιδρυθὲν ὑπό τῶν ἀγγλόδουλων βενιζελικῶν (Κονδύλης), ἄλλο ἀγγλόδουλο καθῆκι ποὺ τὄ΄φεραν γιὰ βασιλῃᾶ. Εἶχε τὴν ἐντολὴ Πρωθυπουργοῦ, μιᾶς καὶ τὰ τίναξαν μυστηριωδῶς ὅλοι οἱ πωλητικοὶ ἀρχηγοὶ, τῇ εὐγενῇ χορηγεία τῆς ΜΙ-5. Μίσσιον Ἰμπόσιμπολ ποὺ γίνεται πόσσιμπολ ὅπως θὰ δοῦμε.

Οἱ ἑβραιο-κουμμουνιστὲς ἀγγλόδουλοι χαφχιέδες, ἀνήγγειλαν! Γενικὴ Παν-Ἑλλαδικὴ Ἀπεργία στὶς 5 Αὐγούστου 1936 καὶ ὅλα ἔδειχναν ὅτι ἀρχίζαν τὶ <<κινήσεις>> γιὰ τὴν βιαία ἁρπαγῆ τῆς ἐξουσίας, κάτι ποὺ συνᾴδει καὶ μὲ τὸ πρόγραμμα καὶ μὲ τὴν ἀνατρεπτικὴ ἑβραιομαρξιστικὴ ἰδεολογία τους. Ἡ γενικὴ ἀπεργία καὶ ἡ σύσταση «λαϊκοῦ μετώπου» εἶναι τὸ πρῷτο σκαλοπάτι πρὸς τὴν ἐξουσία.

Τὸ βράδυ τῆς 4ης Αὐγούστου 1936 ὁ Μεταξᾶς πηγαίνει στὰ Ἀνάκτορα νὰ συναντήσῃ τὸν Βασιλέα Γεώργιο Β΄. Ἔχει μαζὶ του ἕτοιμα τὰ Διατάγματα ποὺ προβλέπουν τὴν ἀναστολὴ ὁρισμένων διατάξεων τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν διάλυση τῆς Βουλῆς τοῦ κῴλου (καὶ τότε καὶ τώρα καληώρα).

Ἡ μεταβολὴ ἐπιτυγχάνεται ταχύτατα καὶ ἀναίμακτα. Κάτι παραπλήσιο ποὺ σκαρώθηκε καὶ στὴν ἀγγλόδουλη Χοῦντα τοῦ Βασιλῃᾶ Κωνσταντίνου 13ου, τὸ 1967. Ἀλλὰ θὰ ποῦμε γι᾿ αὐτὴν ἤ αὐτὲς, καθότι ἦσαν 5 χοῦντες τότε, ἐξ ἐπόψεως πρωθυπουργῶν: Κόλλιας, Παπαδόπουλος, Μαρκεζίνης, Ἀνδρουτσόπουλος, Καραμανλῆς, σὲ ἄλλη μελέτη. Μιλᾷμε τώρα γιὰ τὸ 1936, τριάντα χρόνια πρὶν τὸ ἄλλο ἐπιτυχὲς σενάριον τοῦ 1967.

Εἴμαστε 4 Αὐγούστου 1936 μὲ τοὺς καραγκιόζηδες κουμμουνιστὲς νὰ .ἔχουν … ἀνακοινώσῃ! Πατιρντῖ λέμε, γιὰ ἀφορμὴ. Τὸ ἴδιο βράδυ λοιπὸν ὁ πρωθυπουργεύων βατραχοειδὴς, συνεκάλεσε ἐκτάκτως τὸ ὑπουργικὸ του συμβούλιο καὶ τὸ μόνο … μέτρο ποὺ πῇρε ἦταν νὰ τοποθετήσῃ δγυὸ Εὔζωνους στὴν εἴσοδο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικών (😉 μὲ τὴν ἐντολῆ νὰ ἐπιτρέπουν τὴν εἴσοδο στοὺς ὑπουργοὺς καὶ νὰ ἀπαγορεύουν τὴν … ἔξοδο (!) σὲ ὅλους.

Αὐτὸ, Παγκόσμια Πρώτη, -λέμε-, ἀποτελεῖ ἔκτοτε μοναδικὸ ἱστορικὸ προηγούμενο διεθνῶς! Δηλαδῇ ἐπιβολὴ … δικτατορίας μὲ δύναμη μόλις δύο στρατιωτῶν. Ὁ οὕτως καὶ ἄλλως γελοῖος <<κοινοβουλευτισμὸς>> χρεοκόπησεν κι ὁ Μεταξᾶς τοὖ ΄δωκε τὴν χαρακτηριστικὴ βολὴ τότε. Σήμερα νὰ ἰδοῦμε πχοιὸς μαλάκας θὰ βρεθῇ νὰ τὴν δώκῃ. Ἄν θὰ ᾖνε καλλίτερα ἤ χειρότερα, θὰ δείξῃ.

ΥΓ. Στὸ τέλος, οἱ ἀγγλοεβραῖοι νικηθέντες ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Μασσωνία, πούλῃσαν τὴν Μπανανία τῆς Ψῳροκώσταινας στοὺς Ἀμερικανοεβραίους (1947) καὶ πῇρε ὁ δγιάολος ὅλα τὰ ὄργανὰ τους, κουμμοῦνια, φασιστὲς καὶ δειμοκράτας, Μεταξᾷδες, Γεώργιους, Ζαχαριάδηδες κτλ, τοὺς ὁποίους οἱ ἴδιοι ξέκαναν ἤ ηὐτοκτόνησαν! Νὰ δῇτε ποὺ τ᾿ ἀνάλογα θὰ γίνουν καὶ τώρα, ἀλλὰ ἀντιστρόφως! Χειρότερα δὲν θᾆ`ναι πάντως.

Διότι τότε εἶχε ἔρθει ἡ Ὥρα τῶν Δωσιλόγων. Τώρα ἄλλων, ποὺ θὰ περιγράψωμεν ἄλλην φορὰν, ἐὰν προκάνωμεν. Αἱ στολαὶ ἤδη ᾔρχησαν νὰ ῥάβωνται λέμε, +Ἀπ

Λινκ:

https://www.facebook.com/apostolos.gatsias.9/posts/680994095406357