«Κωνσταντινούπολη & όχι Ισταμπούλ!», η εντολή του Μπασάρ Αλ Άσαντ για τα σχολικά βιβλία

ΑΞΙΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=sNQzeFF1jkU