Βαθαινει το ρήγμα στους κόλπους της Παγκόσμιας Ορθοδοξίας…

ΟΡΑΤΟ ΠΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ…

Διαβάστε το άρθρο πατώντας το παρακάτω λίνκ της πηγής μας!….

http://greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-52-24/2010-01-21-18-56-31/49917-sxisma-sthn-orthodoxia