Ναυτική άσκηση των Τούρκων θα υποχρεώσει τα Ελληνικά πλοία απο και προ Μεγίστης (Καστελορίζου) να «λοξοδρομήσουν»…

-του Μανώλη Χατζησάββα