Ναυτική άσκηση των Τούρκων θα υποχρεώσει τα Ελληνικά πλοία απο και προ Μεγίστης (Καστελορίζου) να «λοξοδρομήσουν»…

Cool Ads!

-του Μανώλη Χατζησάββα

Great deals!

Skip to toolbar