ΕΛΛΗΝΕΣ για σήμερα το ΘΕΜΑ: …..Αυτός είναι ΠΡΟΔΟΤΗΣ. μαζί και το ανατίναγμα της ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΜΠΑΝΚΑΣ …

Αυτός είναι ΠΡΟΔΟΤΗΣ…

https://www.scribd.com/document/340722733/Αυτός-είναι-ΠΡΟΔΟΤΗΣ