Τεχνολογία: Εθνικά Συστήματα Παρακολουθήσεων LI (2007)

06/02/2017

Μέσω της ιστοσελίδας WikiLeaks πριν λίγα χρόνια είχαν διαρρεύσει στοιχεία από ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν μεγάλης κλίμακας λύσεις παρακολουθήσεων σε κρατικούς οργανισμούς. Μία από αυτές ήταν και η γερμανική ATIS Systems GmbH η οποία εδώ και 70 χρόνια διαφημίζεται με τη φράση «High-Tech Communications Interception and Voice Recording» (Υψηλής Τεχνολογίας Υποκλοπές Επικοινωνιών και Καταγραφές Φωνής). Αυτή η παρουσίαση μας θα είναι για τα συστήματα National LI Systems (Εθνικά Συστήματα LI) της ATIS.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο παρακάτω λίνκ:

Τεχνολογία: Εθνικά Συστήματα Παρακολουθήσεων LI (2007)