Ιδού οι “ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ” (“fake news”) του…CNN !!!

Ήτο το 1991 οπότε πάς ο κόσμος είδεν τας φρικτάς εικόνας πολέμου απο τον πόλεμο, που εδιεξάγετο τότε εν Ιράκ μεταξύ των ΗΠΑ και Ιρακ–υπο προσχήματα ψευδή βεβαίως, βεβαίως!…

Δείτε όμως το ακόλουθο ρεπορτάζ που έκανε τότε το CNN μέσα απο το «πεδίο της μάχης» (GREEN SCREEN δηλ σε σημερινούς όρους) και…ΓΕΛΑΣΤΕ!!!….

https://www.youtube.com/watch?v=Dg2XA8-5wgw

https://www.youtube.com/watch?v=n1TI2yf2KXk