Το Ιστορικό Κανάλι – Ο Μέγας Κωνσταντίνος

Ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης και ο πρώτος αυτοκράτορας της ένδοξης εξελληνισμένης αυτοκρατορίας γνωστή ως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Απολαύστε το!