Η αξιολόγηση θα κλείσει, θέλει – δε θέλει. Έχουμε τον τρόπο.