ΣΟΚ & ΦΡΙΚΗ: Η διαδικασία που οδηγεί απο άνδρας σε…ΤΡΑΝΣ!! ΝΤΡΟΠΗ & ΑΙΣΧΟΣ!!!

Cool Ads!

-απο το βίντεο “DYSTOPIA IN CHILDREN RISING TO EPIDEMIC LEVELS”, απο το κανάλι κ Ron Johnon 

οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. 

Great deals!

Skip to toolbar