ΣΟΚ & ΦΡΙΚΗ: Η διαδικασία που οδηγεί απο άνδρας σε…ΤΡΑΝΣ!! ΝΤΡΟΠΗ & ΑΙΣΧΟΣ!!!

-απο το βίντεο “DYSTOPIA IN CHILDREN RISING TO EPIDEMIC LEVELS”, απο το κανάλι κ Ron Johnon 

οίτινες ενώ γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεού, ότι οι πράττοντες τα τοιαύτα είναι άξιοι θανάτου, ουχί μόνον πράττουσιν αυτά, αλλά και συνευδοκούσιν εις τους πράττοντας. 

https://www.youtube.com/watch?v=jU4Iz1Eqq3g