Ο Τέρενς Κουΐκ, ο Κώστας Γαβρόγλου και η εβραϊκή Χάνουκα

«Ει τις Κληρικός, ή Λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω, και αφοριζέσθω

Ο υφυπουργός Τέρενς Κουΐκ, άναψε το 4οκερί και ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου το 5ο κερί στην εννεάφωτη λυχνία για την εβραϊκή εορτή της Χάνουκα…

Διαβάστε περισσότερα απο τη πηγή μας!…

http://asimpiestos.blogspot.com/2017/01/blog-post_45.html