Όταν άφησε να εννοηθεί πως η γη είναι ΕΠΙΠΕΔΗ η…Google!!!

Γκουγκλάρετέ το …ΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΛΙΓΑΚΙ εσείς που νομίζετε ότι είστε πιο «σοφοί» απο τον…«ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ». Τι είπε ο Σωτήρ ημών Ισούς Χριστός για αυτόν??

Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν…

Και τι λέει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ για τον…ΙΔΙΟΝ:

καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην

Ελπίζω να το πάρετε εσείς χαμπάρι αυτό που σας λέω εδω. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ!!!