Αιτήματα-εκκλήσεις στον “εχθρό”, Ρούπα, Μαζιώτης… Ρωμανός

Η τρομοκρατική οργάνωση Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς έχει πολλά μέλη, άλλα λιγότερο γνωστά και άλλα διάσημα. Ο δηλωμένος στόχος της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης, των οποίον όλα τα μέλη την ενστερνίζονται, είναι η βίαιη ανατροπή δια του ένοπλου αγώνα του παρόντος Αστικού Δημοκρατικού Συστήματος…

-Σχολιάζει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα!….

http://www.defence-point.gr/news/?p=168555