ΤΡΟΜΕΡΟ: Δείτε Πως Δημιουργήθηκε Το Χρέος Της Ελλάδας…

Η «Χούντα» το 74 παραδίδει στον «Εθνάρχη» υγιές χρέος 330 εκατ. (υγιές διότι λόγω μεγάλης βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης, το χρέος αυτό εξοφλείτο)…

Διαβάστε περισσότερα!….

http://www.epicnews.info/2016/11/23/τρομερο-δείτε-πως-δημιουργήθηκε-το-χρ/