Καμία πρόδο δεν είχαμε σήμερα με τη ΤΡΟΙΚΑ…

Το ακόλουθο ρεπορτάζ είναι του ΣΤΑΡ….