Δύο χρονάκια βουλευτὴς καὶ μετὰ …συνταξιοῦχος!!!

Οὔτε δύο χρόνια στὴν βουλή, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ νὰ συνταξιοδοτηθῇ ὁ Δημήτρης Καμμένος!!!…

Διαβάστε όλο το άρθρο στο παρακάτω λίνκ!….

Δύο χρονάκια βουλευτὴς καὶ μετὰ …συνταξιοῦχος!!!