Αποκάλεσε τον Ομπάμα….ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ το STAR…!!!…

Κάτα λάθος βεβαία…ΝΟΜΙΖΩΩΩΩΩΩΩΩ…..χεχεχεχεχεχε….

γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.

Ακούστε το συγκεκριμένο κομμάτι απο το 10:40 και εξής…