Στον OLAF Καταγγέλθηκε η υποψήφια Πολιτιστική Πόλη για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021

screen-shot-2016-10-19-at-7-52-02-am

Πηγή:

https://www.scribd.com/document/328132621/Στον-Olaf-Καταγγέλθηκε-η-Υποψήφια-Πολιτιστική-Πόλη-Για-Πολιτιστική-Πρωτεύουσα-Της-Ευρώπης-Για-Το-2021