Επιστολή στο κανάλι “E” έστειλαν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν δεδουλευμένα

-απο τη σελίδα We are all Greeks

Επιστολή στο κανάλι “E” έστειλαν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν δεδουλευμένα. Μάντεψε ποιοι δεν υπέγραψαν την καταγγελία.