Επιστολή στο κανάλι “E” έστειλαν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν δεδουλευμένα

Cool Ads!

-απο τη σελίδα We are all Greeks

Επιστολή στο κανάλι “E” έστειλαν οι εργαζόμενοι για να τους καταβληθούν δεδουλευμένα. Μάντεψε ποιοι δεν υπέγραψαν την καταγγελία.

Great deals!

Skip to toolbar