Τα λείψανα των στρατιωτών του 1974….H Ελευθερία «από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων των ιερά».

-Θ. Μαλκίδης

Τα λείψανα των στρατιωτών του 1974….H Ελευθερία «από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων των ιερά».

Διαβάστε όλο το άρθρο στο παρακάτω λίνκ:

Τα λείψανα των στρατιωτών του 1974….H Ελευθερία «από τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά».