Η δημοπρασία ξεκίνησε…ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ!

Στο σημερινό άρθρο του κ Μανώλη Χατζησάββα με τίτλο «Η δημοπρασία ξεκίνησε», διαβάζουμε τα εξής δυσάρεστα για τον Άσαντ και τη Συρία…

Screen Shot 2016-08-25 at 10.27.16 AM

Screen Shot 2016-08-25 at 10.31.16 AM

Screen Shot 2016-08-25 at 10.31.31 AM

Screen Shot 2016-08-25 at 10.32.34 AM

Screen Shot 2016-08-25 at 10.32.58 AM

Screen Shot 2016-08-25 at 10.33.29 AM

Αρχική λίνκ του άρθρου:

https://www.scribd.com/document/322165608/Η-δημοπρασία-ξεκίνησε

Για μερικές αποδείξεις για το ΠΟΙΟΙ πραμματικά ήσαν πίσω απο τα δηλιτηριώδη αέρια στη Συρία που τα είχαν φορτώσει τόσο ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ στον Άσαντ, διαβάστε το άρθρο μας «ΙΔΟΥ οι ΥΠΑΡΚΤΟΙ παράγοντες πίσω απο τα δηλητηριώδη αέρια στη Συρία!!!»

ΙΔΟΥ οι ΥΠΑΡΚΤΟΙ παράγοντες πίσω απο τα δηλητηριώδη αέρια στη Συρία!!!