Σέβονται τα άγια πρόσωπα οι…ΜΕΛΛΙΣΕΣ !!!

-by Priestmonk Dimitrian

Βλέπουμε εδώ φωτογραφίες μερικών αγίων εικόνων στο Άγιον Όρος που φρόντισαν οι μέλλισες να ΜΗΝ καλύψουν τα πρόσωπα των ΑΓΙΩΝ!!!

Αυτή η απίστευτα όμορφη εικόνα απο το Άγιο Όρος έρχεται σε πλήρη ΑΝΤΙΘΕΣΗ με την….ΑΣΧΗΜΟΤΑΤΗ εικόνα απο την Αθήνα όπου βλέπουμε μερικές παραμορφωμένες ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΗΚΟΥΣ εικόνες ΑΓΙΩΝ. Διαβάστε το άρθρο μας με τίτλο «Τα παιδιά της Μοσάντ… στοχοποιούν την Ορθοδοξία» να καταλάβετε.

Screen Shot 2016-07-31 at 5.26.14 PM

Screen Shot 2016-07-31 at 5.28.06 PM

Screen Shot 2016-07-31 at 5.28.15 PM