ΚΟΙΤΑΞΤΕ για τι είδους «ανθρώπους» θέλουν να κτίσουν τζαμιά οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!…

Τι να πούμε τωρα???….να «ευχαριστήσουμε» εκείνα τα ΖΩΑ στην Βουλη που θέλουν αυτούς να τους χτίσουν τζαμιά κιόλας?? ΜΠΛΙΆΑΑΑΑΑΑΧ!!

ΣΥ που, μέχρι σήμερον…Σ(φ)ΥΡΙΖΑΣ αδιαφόρως, τι έχεις να είπεις τώρα???…

https://www.youtube.com/watch?v=FQb07QVa1SM&feature=youtu.be