Πατήρ Απόστολος: Από τήν ελληνική κατάγονται όλες οι γλώσσες τής γής.

Screen Shot 2016-06-23 at 9.41.25 AM

-του Apostolos Gatsias

Σημασία έχει να διδάξουμε στά αδέρφχια μας τήν μέθοδο, <<πώς>> εργάστηκαν οι διάφοροι μπάσταρδοι για να καταστρέψουν τήν γλώσσα μας, μερικές φορές ΣΚΟΠΙΜΑ όπως οι πουτάνες οι άγγλοι, – παραθέτω μιά μελέτη μου, να ιδούν όσοι θέλουν, τό ΔΕΥΤΕΡΟ μέρος, εκεί εξηγώ αρκετά, σελίδα 131, Παραδείγματα Εκβαρβαρισμού…

Διαβάστε περισσότερα…

https://www.scribd.com/doc/31552220/Ελληνικα-η-μοναδική-αληθινή-γλώσσα-πάνω-στην-Γή

Leave a Reply

Your email address will not be published.