Γεμίζουν οι δρόμοι στην Γερμανία με υποστηρικτές Daesh (ISIS)!!!

Γεμίζουν οι δρόμοι στην Γερμανία με υποστηρικτές Daesh (ISIS)!!!

Screen Shot 2015-11-27 at 5.40.21 AM.png

Παστήστε εδώ για το κλιπ…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.