Ο Σ. Παττακός: «Ευρισκόμεθα εν διωγμώ»

14354994_363659730689230_4023263856902724592_n

 

Screen Shot 2015-11-17 at 9.03.05 PM.png

Ήταν ο Στυλιάνος Παττακός που έγραψεν το εξής γράμμα εις απάντησιν προν τον εμὀν πατέρα, ότε εβρίσκετο ο ίδιος εν φυλακαίς Κορυδαλλού, και τούτο έχει καταγραφεί εις το νέον βιβλίον μου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ, που θα κυκλοφορήσει συντόμως και Ελληνιστί εντός της Ελλάδος. Δια την αγγλικήν έκδοσιν, πατήστε εδώ

Την παραπάνω επαγγελματικήν κάρταν που βλέπετε την εσώκλεισε ο Παττακός εις τον φάκελον που περιείχε αυτήν την επιστολήν.  Εις το γράμμα αυτό, χαιρετισμούς στέλνει εις τον πατέρα μου και ο…ΓΙΩΡΓΙΟΣ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ και ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΩΝ!!!

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρον το γράμμα αυτό και προσέξτε τας λέξεις «ευρισκόμεθα εν διωγμῶ» διότι σωστά τα είπεν ο Παττακός…

 

Screen Shot 2015-11-17 at 8.43.03 PM.png