Λένε Χοντρά Ψέματα στον Bluesky για το Δελτίο των 11

  • απο το Δελτίο των 11 με τον κ. Σπύρο Χατζάρα

Διαβάστε το άρθρο εδώ:  http://deltio11.blogspot.com/2011/09/bluesky-11.html

Screen Shot 2015-11-18 at 12.26.17 PM.png

Leave a Reply

Your email address will not be published.