ΥΠΕΡΜΝΗΜΌΝΙΟ ΜΕ ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ & ΕΘΝΙΚΏΝ ΕΟΡΤΏΝ!!!

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΎΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗΣ ΏΡΑΣ ΚΑΙ ΦΡΊΞΤΕ!!!  ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΈΛΛΗΝΕΣ;;;

Screen Shot 2015-10-13 at 9.11.52 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published.