Ο Ιωάν. Κουντούρης στο Helios Radio με τον κ. Μισαήλ Κουγιουμτζίδη

Ο Ιωάν. Κουντούρης στο Helios Radio με τον κ. Μισαήλ Κουγιουμτζίδη

  • του Μισαήλ Κουγιουμτζίδη του Helios Radio

Η ακόλουθη εκπομπή του Helios Radio είχε τον υποφαινόμενο σαν προσκαλεσμένο στις 12 Σεπτ. φέτος (2015) με θέμα την 11η Σεπτ. του 2001.

Πατήστε εδώ για την εκπομπή:

Screen Shot 2015-10-11 at 10.24.09 PM

http://original.livestream.com/ermhs2/video?clipId=pla_376a84de-6dfb-478f-9f78-861239bb6dbc&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb

Leave a Reply

Your email address will not be published.